Mzdové, HR a účetní poradenství

Služby

Mzdy

řešení mzdové agendy

Poradenství

v oblasti pracovního práva a zákoníku práce

Účetnictví

kompletní účetní servis

Mzdy

Outsourcing mzdové účtárny
zastupitelnost - služby poskytujeme ve zkušeném týmu pracovníků
odpovědnost - odpovídající profesní pojištění
diskrétnost - přístup k datům mají zvolení odpovědní zaměstnanci z konkrétní lokality
bezpečnost dat - používáme osvědčený software se zálohováním v cloudu s šifrovaným přístupem
soulad s legislativou - změny v pracovněprávní oblasti neustále pečlivě sledujeme
Služby externí mzdové účtárny
Výpočet mezd
odeslání elektronických nebo tištěných výplatních pásek
sestavení příkazů pro odeslání mezd, odvodů a pojištění
měsíční reporty na ČSSZ, zdravotní pojišťovny
přihlášky a odhlášky na sociální a zdravotní pojištění
roční report ČSSZ, Finanční úřad, Úřad práce
vystavování potvrzení pro zaměstnance
evidence srážek ze mzdy
komunikaci se soudy, exekutory a insolvenčními správci
report pro zaúčtování
zastupování při kontrolách ČSSZ a ZP
příprava podkladů pro hlášení pracovních úrazů


Interní vyhledání mzdové účetní pro zaměstnání ve Vaší společnosti
možnost podpory formou školení a pravidelných konzultací

Poradenství

Individuální školení v oblasti pracovního práva pro manažery a vedoucí pracovníky
Nejčastěji školená témata z teorie i praxe:

Vztah vedoucího pracovníka s odborovou organizací (kde není Rada zaměstnanců),
Pracovní smlouva, vznik, změny pracovního poměru, převedení na jinou práci a možné způsoby ukončení pracovního poměru.
Pracovní řád, práce s nim, jeho využití.
Povinnosti zaměstnanců včetně vedoucích dle zákoníku
Porušování kázně - možnost sankcí
Pracovní doba, práce přesčas, přestávky v práci, rozvržení pracovní doby, odpočinek mezi směnami, odpočinek v týdnu, pracovní pohotovost.
Dovolená, neomluvená absence, překážky v práci.
Mzda, splatnost mzdy, výplata mzdy.
Typy překážek v práci, příslušné náhrady mzdy.
Odpovědnost za škody, rozsah náhrady škody
Lékařské prohlídky
OOPP

Konzultace v pracovněprávní oblasti
poradenství v případě pracovněprávních sporů
příprava na správné hromadné propouštění i výpovědi jednotlivců jednotlivců
návrh nastavení systému odměňování zaměstnanců
tvorba a revize šablon pracovních smluv, mzdových předpisů,
vyhodnocení efektivity procesů

Účetnictví

Kompletní účetní servis. Při zachování individuálního přístupu klademe důraz na efektivní využití finančních i časových prostředků Vaší společnosti. Ve spolupráci s partnery Zastupování před FÚ, ČSSZ, ZP a možnost odkladu podání přiznání k DPPO