Ke stažení

Vzor Dohoda o provedení práce zdarma ke stažení

Vzor Dohoda o pracovní činnosti zdarma ke stažení 

Vzor žádostí zdarma ke stažení

Poznámka: Uvedené vzory jsou pouze příkladem a nezohledňují specifické podmínky jednotlivých zaměstnavatelů.