Rádi vašim manažerům a vedoucím pracovníkům předáme zkušenosti z teorie i praxe. 

Školení v oblasti pracovního práva

Nejčastěji školená témata:

 • Vztah vedoucího pracovníka s odborovou organizací (kde není Rada zaměstnanců),

 • Pracovní smlouva, vznik, změny pracovního poměru, převedení na jinou práci a možné způsoby ukončení pracovního poměru.

 • Pracovní řád, práce s nim, jeho využití.

 • Povinnosti zaměstnanců včetně vedoucích dle zákoníku

 • Porušování kázně - možnost sankcí

 • Pracovní doba, práce přesčas, přestávky v práci, rozvržení pracovní doby, odpočinek mezi směnami, odpočinek v týdnu, pracovní pohotovost.

 • Dovolená, neomluvená absence, překážky v práci.

 • Mzda, splatnost mzdy, výplata mzdy.

 • Typy překážek v práci, příslušné náhrady mzdy.

 • Odpovědnost za škody, rozsah náhrady škody

 • Lékařské prohlídky

 • OOPP

Konzultace v pracovněprávní oblasti

 • poradenství v případě pracovněprávních sporů
 • příprava na správné hromadné propouštění i výpovědi jednotlivců jednotlivců
 • návrh nastavení systému odměňování zaměstnanců
 • tvorba a revize šablon pracovních smluv, mzdových předpisů, 
 • vyhodnocení efektivity procesů