Účetnictví

Kompletní účetní servis. Při zachování individuálního přístupu klademe důraz na efektivní využití finančních i časových prostředků Vaší společnosti. 

Fakturace

 • Možnost automatické fakturace
 • Fakturační aplikace pro PC, Android a iOS

Vstupy

 • Jednoduché předávání a archivace účetních dokladů fyzicky nebo elektronicky
 • Automatické vytěžování přijatých dokladů
 • Napojení na další systémy
 • Import a párování bankovních pohybů

Reporty

 • Pravidelné reporty aktuálního stavu výsledků společnosti
 • Možnost vzdáleného napojení pro nahlížení do účetního systému

Státní správa

 • Pravidelná podání na FÚ, ČSSZ, ZP
 • Zastupování před FÚ, ČSSZ, ZP
 • Odklad podání přiznání k DPPO